Forebyggelse af livsstilssygdomme

Gentofte Kommune ønsker at bidrage til at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos borgerne. Udover muligheden for at komme på et rygestop-hold, få anonym rådgivning om alkohol og få genoptræning, har Gentofte Kommune løbende forebyggende sundhedsprojekter i gang.

I menuen kan du se, hvilke projekter Forebyggelse og Sundhedsfremme i øjeblikket arbejder med.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Skriv til forebyggelseogsundhedsfremme@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Forebyggelse og Sundhedsfremme
Emmasvej 8, 2920 Charlottenlund, 39983051,