Gymnasieelevers festkultur - en kvalitativ undersøgelse

I starten af 2016 blev der foretaget en kvalitativ undersøgelse af gymnasieelevernes festkultur. Dette skete på baggrund af en arbejdsgruppe under opgaveudvalget Ny sundhedspolitik, som ønskede at komme et spadestik dybere vedrørende de unges vaner af alkohol, rygning, hash og andre illegale stoffer.

Forside til rapporten 'En kvalitativ undersøgelse af festkulturen blandt gymnasieelever i Gentofte Kommune'

Gentofte Kommune har igennem et opgaveudvalg, bestående af ti borgere og fem politikere, udarbejdet en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalget nedsatte tre arbejdsgrupper, der skulle kvalificere udvalgets arbejde. Den ene arbejdsgruppe ’Ungekultur og sundhed’ har fokuseret på festkulturen blandt gymnasieelever i Gentofte Kommune og på de unges brug af rusmidler – herunder alkohol, rygning, hash og andre illegale stoffer.

Unge og sundhed

Der er i alt foretaget fem fokusgruppeinterview med i alt 21 elever fra tre gymnasier i Gentofte Kommune, og interviewene indgår som del af rapporten En kvalitativ undersøgelse af festkulturen blandt gymnasiekulturen i Gentofte Kommune.

Rapporten skildrer, at der særligt er tre temaer, som er væsentlige for de unges festkultur og rusmiddelforbrug.

  • Temaet De sociale fællesskaber omhandler, hvordan de unge bruger fester og rusmidler, som et socialt element, når de skal være sammen med deres venner på en anden måde end til hverdag. Når de unge drikker alkohol, bliver de inkluderet i det socialt fællesskab, og alkoholen hjælper de unge til at smide hæmningerne og glemme hverdagspresset i skolen
  • Temaet En særlig ungdomsidentitet refererer til, at der blandt de unge i Gentofte lader til at være en forståelse af, at man som ung skal drikke rigtig meget, og at en sådan festkultur understøtter en bestemt identitet blandt Gentofte unge – fx kan indtag af store alkoholmængder skabe prestige blandt de unge
  • Forskellige festfaser og festkulturer er et tema, der skildrer, hvordan de unge i Gentofte fra udskoling til 3.g går gennem forskellige festfaser og festkulturer. Der er altså forskel på, hvordan de unge fester alt afhængig af, om de går i folkeskolens ældste klasser eller i gymnasiet.

Resultater fra rapporten er med til at give et indblik i de unges hverdag, og har været med til at forme den samlede strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

Rapporten kan ses under Dokumenter.