Robuste seniorer med skarpe hjerner

Gentofte Kommune startede i august 2017 et nyt spændende projekt, som skal give borgerne ny energi, livsmod og holde hjernen skarp.

’Robuste seniorer med skarpe hjerner’ har fokus på både fysisk og mental sundhed. Det er kendt viden, at der skal god fysik til at blive ældre uden at få gener og skavanker; men der skal også mental træning til for at holde hjernen skarp. I et samfund, hvor vi bliver flere og flere ældre, er det vigtigt at holde os raske og rørige både fysisk og mentalt, så de sidste år i livet kan leves uden for mange gener – det bidrager til at skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgere i Gentofte Kommune.

 

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde med læge Stig Pramming, der er bosat i Gentofte Kommune.

 

Hvad indeholder projektet?

Projektet gennemføres i perioden primo august til ultimo oktober, i alt 12 uger, hvor deltagerne:

 

 • Undervises i let yoga, mindfulness og meditation én gang ugentlig af to timer

 • Får styrket hukommelsen ved hjælp af et IT-baseret træningsprogram til daglig træning

 • Går 10.000 skridt dagligt

 • Deltager i fællesmøder ca. hver 3. uge med holddeltagerne og trænerne

 • Træningen kombineres med en BodyAge-måling før og efter de 12 ugers træning.

   

Hvem deltager?

 •  Borgere +55 år, som har svært ved at tackle dagligdagens udfordringer og mangler robusthed, fx fordi de er stressede, er arbejdsledige, har få sociale relationer, har haft en alvorlig sygdom, har mistet en kær.
 • Borgere primært fra Vangede, hvor projektet gennemføres.  
 • Borgere, der har lyst til at arbejde med deres mentale og fysiske sundhed.

 Der er oprettet 3 hold á 12 personer – i alt 36 borgere:

 • Et hold for kvinder
 • Et hold for mænd
 • Et hold for par.

 Vi har lukket for yderligere tilmelding.

 

Kontakt

Forebyggelse & Sundhedsfremme

Mail: forebyggelseogsundhedsfremme@gmail.com eller tlf.: 2485 1755

Kontaktperson er projektmedarbejder Anemone Sommer.

Venlig hilsen 

Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme.