Lovgivning

Her kan du læse om den lovgivning, der er knyttet til tobaks- og rygeområdet.

Lovgivning

Tobaks- og rygeområdet er omfattet af følgende lovgivning:

  • Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. LBK nr. 1020 af 21/10/2008.
  • Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. LBK nr. 1021 21/10/2008.
  • Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. LBK nr. 1022 af 21/10/2008.
  • Ny bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer BEK nr. 172 af 28/02/2011.
  • Lov om røgfri miljøer, herunder ændringer .

(Retsinformation.dk)

Vedr. undervisning på grundskoleniveau om tobak foreligger der trinmål og slutmål i faghæfte 21.