Sundhedscoaching - hjælp til vægttab og sund livsstil

Det kan være svært selv at tabe sig og ændre livsstil til det sundere. På Tranehaven vil vi gerne hjælpe dig. Der er ikke tale om en slankekur, men om en slankekurs, hvilket vil sige små, gradvise ændringer.

Billede af Sundhedscoach teamet

Hvem kan få sundhedscoaching?

Du kan deltage i tilbuddet, hvis:

  • du er over 18 år
  • bor i Gentofte Kommune
  • er overvægtig (har et BMI på 30 og derover)
  • er henvist fra egen læge

Hvad kan du få hjælp til?

Du vil få tilbudt hjælp til:

  • sund kost
  • motion
  • fokus på din livsstil
  • ændring af vaner
  • fastholdelse af nye vaner.

Hvordan foregår det?

I forløbet vil du alt efter dit behov få tilbudt samtaler hos coach og diætist.

Med udgangspunkt i din fysiske og psykiske situation tilrettelægger vi sammen med dig din motion. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger med sved på panden to gange om ugen og 10.000 skridt om dagen.

Du vil få tilbudt træning to gange om ugen, enten om eftermiddagen eller først på aftenen, i tre måneder. Efter træningsforløbet skal du træne på egen hånd, derfor afholder vi en samtale med dig om din videre træning.

For at have gavn af tilbuddet er det vigtigt, at du er motiveret og engagerer dig i at ændre livsstil.

Hvad koster det?

Deltagelse er gratis.

Kontakt

Ønsker du mere information om sundhedscoachingen, er du velkommen til at kontakte Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven. Ring på telefon 39 98 88 20.

Du kan sende sikker e-post til Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven via e-Boks. I e-Boks under 'Vælg modtager' søger du Gentofte Kommune. Under 'Emne' skriver du 'Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven'.