Genoptræning

Når skiferien ender på hospitalet, eller hvis du har haft en alvorlig sygdom, kan du have behov for genoptræning.

Det er lægerne på hospitalet, der vurderer, om du har brug for genoptræning efter indlæggelse eller behandling. I så fald laver de en genoptræningsplan, og så har du ret til gratis genoptræning.

Hospitalet sender din genoptræningsplan til Gentofte Kommune, som vil kontakte dig inden for 3 hverdage efter at have modtaget genoptræningsplanen. Senest 10 dage derefter vil du modtage tilbud om at starte genoptræningen.

Hvordan foregår det?

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Din genoptræning vil derfor være tilpasset din diagnose. Træningen kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb, alt efter din genoptræningsplan.

Ved genoptræning vil der oftest være tale om intensiv træning mindst to gange om ugen i opstartsperioden. 

Det er Tranehavens fysio- og ergoterapeuter som står for din træning. Tranehaven er Gentofte Kommunes center for forebyggelse og rehabilitering.

Hvis Tranehavens læger vurderer det nødvendigt, kan du blive indlagt på Tranehaven, for at sikre den nødvendige tværfaglige indsats i forhold til din genoptræning. Indlæggelse kan ske direkte fra hospital eller fra hjemmet.