Kræft-rehabilitering

Kræftramte har flere muligheder i det kommunale samarbejde

Patientuddannelse

Borgere der har eller har haft kræft kan få forskellige rehabiliteringstilbud.

Du vil få tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson, og sammen kan I finde ud af, hvilke tilbud, der giver mening for dig.

I forløbsprogrammet for kræftramte kan der indgå rygestop, diætist og forskellig fysisk træning, da det gavner velværet og livskvaliteten. I vil også lægge en plan for ergo- eller fysioterapi og du vil få tilbudt at få undervisning ud fra Kræftens Bekæmpelses koncept "Dit Liv".

Borgere i Gentofte, der rammes af kræft, har mulighed for at komme på forskellige genoptræningshold, blandt andet via "Vi samler kræfterne", som er et samarbejde mellem ni kommuner i hovedstadsområdet. Det giver mulighed for hurtigt at få et rehabiliteringstilbud,  som er målrettet din sygdom og dine behov. Nogle hold vil være i Gentofte, andre vil være i nabokommunerne.

På hjemmesiden www.visamlerkraefterne.dk kan du se de mange tilbud og praktiske oplysninger. Al henvisning er via din praktiserende læge eller din kontaktperson i kommunen.