Genvejsmenu

Kronisk sygdom

Man kan leve længe med en kronisk sygdom, men du kan få hjælp til at takle udfordringerne og senere i forløbet få målrettet pleje.

Patienter med en kronisk sygdom kan få råd og vejledning i patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom", "Lær at tackle angst og depression" og "Lær at tackle kroniske smerter", hvor der er fokus på erfaringsudveksling med andre kronikere og aktiviteter, fx motion.

Patientuddannelsen giver dig redskaber til at leve et liv med bedre livskvalitet. Det er et gratis tilbud til alle borgere med en kronisk sygdom og pårørende, så selvom du ikke føler dig syg eller mærket af din sygdom er du velkommen.

Forløbsprogram

Et forløbsprogram er et tilbud til en mindre gruppe patienter med kroniske sygdomme, nemlig KOL-patienter og patienter med diabetes 2 eller en hjertesygdom. Man kan blive henvist af sin læge til et forløbsprogram.

I forløbsprogrammet indgår rygestop, motion, vægttab og undervisning i egen sygdom og hvordan den håndteres. Du følges med andre patienter med samme diagnose som dig selv. 

Palliativt team

På et tidspunkt får mange kronikere det dårligere og har brug for pleje. I kommunen har vi et palliativt team, et korps af specialuddannet personale som varetager plejen af den kronisk syge og døende.

Palliativ pleje betyder lindrende pleje. Det er pleje, som ikke har til formål at helbrede eller fjerne symptomer, men derimod at sørge for at hver dag er så god som muligt, eksempelvis med optimal smertebehandling eller fysioterapi.

Det er svært at være pårørende, men medarbejderne kan også hjælpe med en snak om den rolle, og om de udfordringer man står i med borgeren.