Psykisk sygdom

Har du ondt i sindet, så er der forskellige muligheder for at få hjælp og støtte eller viden, der får dig videre. Pårørende og samarbejdspartnere kan også hente hjælp her.

Samtale med person i krise

Støttemulighederne er mange for mennesker med psykisk sygdom.

Akut psykisk hjælp

Akutilbuddet er for dig, der er psykisk syg og oplever en akut krise. Akutilbuddet i Lyngby-Taarbæk tilbyder støtte ved både personligt fremmøde eller henvendelse pr. telefon, sms eller mail på hverdage ml. 16-8 og døgnet rundt i weekenden.  

Behandling

Har du behov for behandling, så skal du kontakte din egen læge, der kan henvise dig til et relevant behandlingstilbud i Region Hovedstaden, en privatpraktiserende psykiater eller en psykolog.

Støttekontaktperson

Støtte- og kontaktpersonordningen er for voksne med en sindslidelse eller særligt socialt udsatte voksne, herunder misbrugere. Der er tale om en opsøgende indsats, hvor en støtteperson prøver at få kontakt med borgere med særlige problemer og få iværksat den støtte, der kan få livet på ret spor igen.

Socialpædagogisk støtte

Som psykisk syg kan det være svært at overskue hverdagens praktiske gøremål. Gentofte Kommune kan tilbyde dig støtte, vejledning og optræning af færdigheder, så du kan klare dig i egen bolig. Støtten kan f.eks. bestå i hjælp til indkøb, madlavning, opbygge netværk og ledsagelse til offentlige instanser.

Råd og vejledning

Du kan få råd og vejledning ved at kontakte Social og Handicap Myndighed, hvad enten du er menneske med psykisk sygdom, pårørende eller samarbejdspartner - se kontaktoplysningerne nederst på siden. Længere nede på siden finder du også link til relevante hjemmesider, der tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle, der har brug for mere viden.

I Gentofte Kommunes socialpsykiatriplan "Det fælles grundlag" kan du læse om de strategiske pejlemærker for videreudvikling af kommunes tilbud til borgere med en psykisk sygdom.