Fritvalg

Tandpleje i Gentofte Kommune eller hos privat praktiserende tandlæge.

Fritvalg pr. 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 kan børn og unge mellem 0 og 15 år vælge tandbehandling i privat praksis. Kommunen yder tilskud på 65% til godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje.
Ved valg af privat tandlæge, skal der via vores administration laves kontrakt med den valgte tandlæge, inden flytning kan træde i kraft. Behandlingsplan og prisoverslag sendes til:
tandpleje@gentofte.dk

Valgmuligheder

  1. Gratis tandpleje på én af Kommunens øvrige klinikker

  2. Tandpleje hos en praktiserende tandlæge inkl. tandregulering, som ligeledes, skal foregå hos praktiserende tandlæge/specialtandlæge. Valget gælder således det samlede tandplejetilbud (undersøgelser, behandling og tandregulering).

Uanset hvem I vælger som tandlæge, vil I få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne – og Ungdomstandpleje.
Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval.

Alle børn og unge i Gentofte Kommune har ret til gratis tandpleje på en af kommunes tandklinikker.

Se endvidere "Til tandplejens samarbejdspartnere" i menuen til venstre.