Til de praktiserende læger

En samling af relevante links og kontaktoplysninger til kommunen.

Denne side er målrettet de praktiserende læger i kommunen og samler relevant information om fx hvordan du som læge kommer i kontakt med kommunens forskellige opgaveområder og afdelinger. Du kan også finde en beskrivelse af forløbsprogrammer og de mest benyttede attester. Se nedenfor.

Praksiskonsulent

Praktiserende læge Niels Kaarsberg er ansat til at udvikle og understøtte samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger. Praksiskonsulenten dækker det samlede voksenområde indenfor social og sundhed. Niels Kaarsberg fungerer som redaktør på denne side.

Praksiskonsulenten kan kontaktes på e-mail: niels.kaarsberg@dadlnet.dk