Kontakt til Børn og Skole

De praktiserende lægers kontakt til Børn og Skole

Sundhedsplejen

Kontakt: Leder af Sundhedsplejen: Gitte Skou Rasmussen, mail: gis@gentofte.dk, telefon 23 27 66 55

Med Com: Lokationsnummer til Sundhedsplejen, Edifakt 5790002002953.

Kerneopgave: At bidrage til at sikre børn og unges sundhed, herunder:

•Hjemmebesøg til familier med barn op til 10 mdr., samt behovsbesøg 1- 6 år

•Sundhedssamtaler og undersøgelser i skolealderen, samt behovs undersøgelser og samtaler

PPR:  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kontakt: Ledende psykolog: vacant. Kontakt i stedet Ulla Darre, Chef Børns Sundhed og Forebyggelse, ulda@gentfte.dk, telefon 21 99 58 59

Kontakt: Ledende talehøre konsulent: Kikki Førsteliin Andersen, mail: kfn@gentofte.dk, telefon 40 43 10 28

Kerne opgave: PPR består af psykologer og talehørekonsulenter. PPRs opgave er i samarbejde med forældre, pædagoger og lærere at skabe grobund for udvikling, læring og trivsel for enkelte børn/unge og for grupper.

Børn og Familie

Kontakt: Leder af Modtagerteamet, Ditte Bertram Toft: mail dipt@gentofte.dk, telefon 21 34 74 64

Kerneopgave: At skabe tryghed og udvikling for børn med funktionsnedsættelser og de mest udsatte børn og unge i tæt samarbejde med forældre, privat og professionelt netværk.

Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen skal afdække hvad der evt. kan afhjælpe problemerne i en kortere eller længere periode.

Vedr. underretninger

Kontakt: Underretningen kan ske enten pr. telefon (78 77 46 99), via mail til Gentofte@gentofte.dk (der skal stå Børn og Familie i emne feltet) eller via brev. Der er ikke nogle formelle krav til, hvordan en underretning skal se ud, dog er det vigtigt at komme med så mange oplysninger og konkrete situationer som muligt.

Akut kontakt: Hvis situationen er akut, og du ikke mener, at det kan vente til næste hverdag, hvor kommunen har åbent, kan du kontakt Nordsjællands Politi Syd på 39 45 14 48, som vil kontakte Gentofte kommunes rådighedsvagt.

Ansvarlig for siden: