Kontakt til Pleje & Sundhed

Døgnåben telefonmodtagelse i Pleje & Sundhed.

 Døgnåben telefonmodtagelse

Tlf. 39 98 05 83

Aften, nat, weekend og helligdage henvises til vagtcentralen, telefon 39 63 18 68.

 

39 98 05 83 eller Edifact: 5790000163397 benyttes til:

 • Hjemmehjælp
 • Hjælpemidler
 • Plejebolig/Ældrebolig
 • Nye sygeplejepatienter, undtagen medicinordinationer

Medicinordinationer m.m. til hjemmesygeplejen,  Edifact: 5790000163397

Pleje & Sundhed Myndighed tildeler og bevilger hjemmehjælp, hjemmesygepleje, ældre- og plejeboliger samt hjælpemidler. 

Som hovedregel skal borgeren have besøg af en visitator, rådgiver eller hjælpemiddelterapeut i hjemmet, for at Pleje & Sundhed Myndighed kan foretage en konkret og individuel vurdering behovet, og for at vi kan finde den bedste løsning.

Pleje & Sundhed Myndighed tager beslutning om:

 • Hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp og pleje)       
 • Hjemmesygepleje
 • Madservice
 • Omsorgstandpleje
 • Linnedservice
 • Plejeorlov
 • Dagcenter
 • Plejeboliger med hjemmehjælp Plejeboliger med fast personale (plejehjem)
 • Aflastningsophold
 • Hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Specialundervisning på høre- og synsområdet
 • Rehabilitering og genoptræning
 • Forebyggelse
 • Råd og vejledning
 • Post til døren
 • Palliativt team

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhed Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,