Kontakt til Pleje & Sundhed

Her finder du kontaktinfo til Pleje & Sundhed

 Døgnåben telefonmodtagelse

Tlf. 39 98 05 83 (dagtimer)

Tlf. 39 63 18 68 (aften, nat, weekend og helligdage)

Pleje & Sundhed Myndighed træffer afgørelse om:

 • Boligændringer (tilpasninger)
 • Hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp og pleje)       
 • Hjælpemidler
 • Linnedservice
 • Madservice
 • Midlertidigt ophold (aflastningsophold)
 • Omsorgstandpleje
 • Ophold på dagcenter/daghjem
 • Plejeorlov
 • Post til døren
 • Specialundervisning på høre- og synsområdet
 • Ældrebolig, beskyttet bolig* og plejehjem**

Som hovedregel skal borgeren have besøg af en visitator, rådgiver eller hjælpemiddelterapeut i hjemmet, for at vi kan foretage en konkret og individuel vurdering.

*plejebolig med hjemmehjælp
** plejebolig med fast personale

Sådan kontakter du Pleje & Sundhed Myndighed

Send en MedCom-meddelelse (5790000163397), evt. ring i dagtimerne på hverdage på tlf. 39 98 05 83. Ved uopsætteligt behov for kontakt, se døgnnummer ovenfor i den gule boks.

Tranehaven, Gentofte Kommunes Center for Rehabilitering tager sig af:

 • Forebyggelsestilbud
 • Rehabilitering
 • Træning og genoptræning 

 

Sådan kontakter du Tranehaven

Send en MedCom-meddelelse til Tranehaven (5790001374259), evt. ring i dagtimerne på hverdage på tlf. 39 98 88 00.

Hjemmesygeplejen tager sig af:

 • Hjemmesygepleje, herunder medicinordinationer, behandlende- og lindrende sygepleje.

Gentofte Kommune råder over to sygeplejeklinikker, sygeplejen foregår enten der eller i borgerens hjem, afhængig af hjemmesygeplejens vurdering af den konkrete situation og behov.

Sådan kontakter du hjemmesygeplejen

Send en MedCom-meddelelse (5790000163397), evt. ring i dagtimerne på hverdage på tlf. 39 98 75 00. Ved uopsætteligt behov for kontakt, se døgnnummer ovenfor i den gule boks.

AkutTeamet tager sig af:

 •  Akut og specialiseret sygepleje til borgere i eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og botilbud som egen hjemmepleje ikke kan løse.

Det er kommunens medarbejder, egen læge eller 1813 som kan henvende sig til teamet.

Læs eksempler på akutteamets opgaver her

 

Sådan kontakter du AkutTeamet – kun for læger

Send en MedCom-meddelelse til Pleje & Sundhed (5790000163397).
Du kan som praktiserende læge kontakte AkutTeamet på tlf. 39 57 39 57. AkutTeamet kan kontaktes døgnet rundt, alle ugens dage.

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til akutteamet.

Ansvarlig for siden:

Pleje & Sundhed Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,