Nyhedsbrev fra Lægekontaktudvalget

Lægekontaktudvalget har til formål at understøtte samarbejdet mellem de praktiserende læger og Gentofte Kommune.

Lægekontaktudvalget har hovedsageligt en vejledende og rådgivende rolle og kan fx udarbejde vejledende retningslinjer inden for relevante samarbejdsområder. Udvalget kan også tage initiativ til nyhedsbreve, informationsmøder og andre former for kommunikation med henblik på at inddrage kommunens læger.

Udvalget består af op til fire praktiserende læger, der udpeges blandt de lokale læger, samt en række ledelsesrepræsentanter fra Gentofte Kommune. Lægekontaktudvalget afholder typisk fire møder om året. Der udarbejdes i forlængelse af møderne et nyhedsbrev fra Lægekontaktudvalget til de praktiserende læger. 

 

 

 

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,