Opfølgende hjemmebesøg

Aftale mellem praksisudvalget i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden om samarbejde mellem hospitalet, den kommunale visitation, hjemmesygeplejen og den praktiserende læge om i fællesskab at følge op på hospitalsudskrevne borgere.

Ydelsesnumre - Følge op ordningen:

  • 4250 - Hjem 
  • 4251 - Telefon 
  • 4252 - Medicin lister
  • 4253 - Kørselsgodtgørelse pr kørt km. (i henhold til landsoverenskomst)