Gentofte STAY

Sommeraktiviteter for alle unge i Gentofte.

BMX kører

I år bliver en anderledes sommer, hvor flere børn og unge ventes at være hjemme pga. coronakrisen. Som en del af regeringens hjælpe-programmer er der blevet givet ekstra penge til kommunernes ferie-aktiviteter for børn og unge. Gentofte Kommune har derfor sammensat dette program som både supplerer Aktiv Sommer-programmet og lægger flere aktiviteter til, særligt for de større børn/unge.

Programmet er stablet på benene inden for en meget kort tidshorisont. Der vil derfor dukke ekstra aktiviteter op løbende – hold øje med siden her, Gentofte Kommunes facebook-side samt facebook.com/komogvaermed.

Læs Gentofte Stay programmet her (pdf) 

Forsikring

Vi gør opmærksom på, at Gentofte Kommune ikke har en forsikring, der dækker ved ulykkestilfælde. Det er således på eget ansvar at deltage i aktiviteterne.