Hjælp til unge i Gentofte Kommune

Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært.

Derfor har Gentofte Kommune i samarbejde med ungdomsuddannelserne udviklet et katalog, der giver overblik over, hvor og hvordan unge kan få hjælp og støtte, når ungelivet er svært. Det kan være alt fra hjælp til håndtering af spiseforstyrrelse, angst, depression, misbrug, forældres skilsmisse, boligformidling og meget mere. 

Kataloget er tænkt som en hjælp til fagpersoner, der er i kontakt med unge mellem 15 og 25 år, men kan også bruges af fx forældre og unge selv.

Læs kataloget ’Hjælp til unge i Gentofte Kommune’

Kataloget er blevet til i et partnerskab mellem ungdomsuddannelserne og Gentofte Kommune, hvor vi arbejder sammen om at fremme unges sundhed og trivsel. 

Partnerskabet skal sikre en tidlig fremskudt indsats for at arbejde med udfordringer og gribe problemer tidligere og derigennem bidrage til at fastholde de elever, der af forskellige årsager har svært ved at klare deres ungdomsuddannelse.

Formålet med partnerskabet er at udvikle og tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter sammen med ungdomsuddannelserne. Det sker gennem aktiviteter og indsatser, som kan være inden for mental sundhed og trivsel, alkohol og festkultur, røgfrihed, hash og andre rusmidler samt seksuel sundhed.