Unge med indflydelse

Gentofte Kommune er et godt sted at være ung. Det viste en ungeundersøgelse i 2015, hvor 1500 lokale unge medvirkede gennem spørgeskemaer og interviews. I 2015 blev kommunen kåret til Årets Ungdomskommune af Dansk Ungdoms Fællesråd, og i 2016 fik Gentofte sin helt egen ungepolitik - EN UNG POLITIK - , som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem unge og politikere.

Den nye ungepolitik er udviklet for unge og af unge, i et samarbejde med fageksperter og politikere.

EN UNG POLITIK er blandt andet baseret på data fra en stor ungeundersøgelse og en række fokusgruppeinterviews blandt Gentoftes unge.

Den er desuden kvalificeret med hjælp fra omkring 70 unge, som deltog i en 24 timers Ungecamp på Gentofte Rådhus.

Fem pejlemærker for unge

Unge og politikere har sammen formuleret fem pejlemærker for, hvad der er vigtigt for et godt ungeliv i Gentofte Kommune. De fem pejlemærker kan sammenfattes i denne sætning: Hvordan kan vi stå stærkt, være forskellige sammen, få alle i tale, opleve en fri fremtid, hvor ingen er alene?

EN UNG POLITIK blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i maj 2016, og du kan læse den her EN UNG POLITIK.

Læs mere om opgaveudvalg

Du kan være med

På Facebook og Instagram kan du følge med i arbejdet med EN UNG POLITIK. Der vil løbende blive lagt film, foto og invitationer til aktiviteter og arrangementer for dig, som er ung i Gentofte.

Ungepolitikken har også sin egen Facebookside - Deltag i Gentofte

Spørg bare: Ungekulturkonsulent Mathias Olander, maoa@gentofte.dk