Fastholdelse af medarbejdere

Har du en medarbejder, der er syg og er væk fra arbejdet i kortere eller længere tid? Så kan Jobcenter Gentofte vejlede dig om, hvordan du kan fastholde din medarbejder i beskæftigelse.

Ønsker du at fastholde din medarbejder?

En effektiv fastholdelsesindsats gør, at en medarbejder fastholder kontakten til sin arbejdsplads gennem sygdomsforløbet, og din virksomhed styrker muligheden for at fastholde en god medarbejder.

I samarbejde gælder det derfor om tidligt i sygdomsforløbet at finde en løsning, så en medarbejder kan få hjælp til at vende tilbage til sin arbejdsplads. Målet er, at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til sit arbejde, eventuelt med nogle justeringer i medarbejderens hidtidige arbejdsopgaver eller på nedsat tid.

§56-aftale

En virksomhed og en medarbejder kan lave en aftale om, at fastholde medarbejderen trods øget fravær på grund af sygdom, indlæggelse eller behandling. Dette kaldes en § 56-aftale. Arbejdsgiveren har under aftalen mulighed for at få dagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag. Aftalen er gældende for to år ad gangen, og kan anvendes i tilfælde hvor der forudsættes et fravær på minimum ti dage om året.

Hvis du ønsker en samtale om, hvordan din medarbejder kan komme tilbage i jobbet kan du kontakte Jobcenter Gentofte Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. +45 3998 6800.