Fleksjob

Fleksjob er en mulighed for mennesker, der på grund af nedsat arbejdsevne ikke kan varetage et arbejde på almindelige vilkår.

Hvad er et Fleksjob?

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår. Det er for mennesker under 65, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager har væsentlig nedsat arbejdsevne, og derfor ikke kan opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i offentlige og private virksomheder.

Hvis du ønsker at ansætte en medarbejder i fleksjob, skal arbejdet tilrettelægges, så der tages hensyn til medarbejderens nedsatte arbejdsevne.

Det skal du vide, når du ansætter en fleksjobber

Virksomheden udbetaler løn for den effektive arbejdstid. Som supplement modtager fleksjobberen et tilskud fra kommunen.

Der kan gives tilskud til fx mindre arbejdspladsindretning, arbejdsredskaber og kurser, hvis de er nødvendige for ansættelsen i fleksjob.

Virksomheden får sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Vil du vide mere om at ansætte en fleksjobber?

Har du spørgsmål, eller hvis du er interesseret i at ansætte en medarbejder i et fleksjob, skal du kontakte Jobcenter Gentofte på 39986800 og taste 1 for Virksomhedsservice. Her vil en virksomhedskonsulent:

  • Rådgive dig om oprettelsen af et fleksjob
  • Aflægge besøg på din virksomhed med yderligere oplysninger til ledelse og medarbejdere
  • Sørge for at formidle kontakten mellem arbejdstagere og arbejdsgivere