Genvejsmenu

Job med løntilskud til førtidspensionister

Job med løntilskud til førtidspensionister er en mulighed for førtidspensionister, der gerne vil arbejde, men ikke kan varetage et job på almindelig vilkår.

Hvad er et job med løntilskud til førtidspensionister?

Job med løntilskud for førtidspensionister er en mulighed, hvis en medarbejder ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Det kan være et deltidsarbejde i en offentlig eller privat virksomhed, men medarbejderen skal modtage førtidspension og være under 65 år.

Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud fra kommunen.

Hvad kan du få i tilskud?

Har du en førtidspensionist ansat i et job med løntilskud, udbetaler du som hovedregel overenskomstmæssig løn og modtager herefter et løntilskud. Løntilskuddet fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

Hvis medarbejderen har væsentlig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales at ligge under den overenskomstmæssige mindsteløn.

Hvad skal du gøre?

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at ansætte en i et løntilskud, skal du kontakte Jobcenter Gentofte. Her vil en virksomhedskonsulent:

  • Rådgive dig om oprettelsen af et job med løntilskud
  • Aflægge besøg på din virksomhed med yderligere oplysninger til ledelse og medarbejdere
  • Sørge for at formidle kontakten mellem arbejdstagere og arbejdsgivere

Jobnet kan du finde de blanketter, du skal bruge til at søge om løntilskud.

Ansvarlig for siden:

Jobcenter Gentofte
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39986800,