Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen

Der kommer nye regler på kontanthjælpsområdet fra den 1. oktober 2016. Ændringerne vil få betydning for dig, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. På denne side kan du læse om hovedreglerne.

Kontanthjælpsloftet

Det nye kontanthjælpsloft får virkning pr. 1. oktober 2016. Loftet gælder både for nuværende og nye modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp.
Loftet er en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet gælder også for integrationsydelse og uddannelseshjælp. Loftet omfatter ikke tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse, børnetilskud mv.

Her kan du finde et overblik over, hvor stort kontanthjælpsloftet er for de forskellige grupper

Loftet virker på den måde, at hvis de samlede ydelser overstiger loftet, reduceres først i særlig støtte og dernæst i boligstøtte. Der bliver dermed ikke skåret i selve integrationsydelsen, uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, men alene i den særlige støtte og boligstøtten.

225-timers reglen

225-timers reglen har virkning fra 1. oktober 2016 og berører alle, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
225- timers reglen betyder, at alle der har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år skal have haft 225 timers arbejde inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Det svarer til godt 6 ugers fuldtidsarbejde eller 5 til 6 timers arbejde om ugen i et helt år.
Visse grupper af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse, vil være undtaget fra 225-timersreglen.

Konsekvenserne ved ikke at opfylde kravet om 225 timers arbejde inden for 12 måneder:

  • For ægtepar: Hvis den ene person i et ægtepar ikke opfylder kravet om 225 timers arbejde, vil vedkommende ikke være berettiget til kontanthjælp. Hvis begge personer i ægteparret ikke opfylder kravet, bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge ægtefæller har arbejdet 225 timer, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.
  • Ugifte personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp på voksensats vil få reduceret deres kontanthjælp med 1000 kr. pr. måned.
  • Ugifte personer, der modtager mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med 500 kr. om måneden.
  • Ugifte personer der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse er ikke omfattet af 225-timers reglen.

Der vil i perioden fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017 vil være overgangsregler, således at 225-timers reglen får fuld virkning fra 1. april 2017.

4 ugers ferie i stedet for 5

Hvis du har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhængende 12 måneder har du nu kun ret til 4 ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Du skal stadig aftale ferien med jobcentret og en ferieperiode må maksimalt vare 2 uger.
Denne bestemmelse træder i kraft 1. april 2016.

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,