Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen

Du kan læse om hovedreglerne for kontanthjælpsloft og 225 timers reglen.

Kontanthjælpsloftet

Det nye kontanthjælpsloft får virkning pr. 1. oktober 2016. Loftet gælder både for nuværende og nye modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og overgangsydelse eller selvforsørgelses og hjemrejseydelse.

Loftet er en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Loftet gælder også for uddannelseshjælp. Loftet omfatter ikke tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse, børnetilskud mv.

Her kan du finde et overblik over, hvor stort kontanthjælpsloftet er for de forskellige grupper

Loftet virker på den måde, at hvis de samlede ydelser overstiger loftet, reduceres først i særlig støtte og dernæst i boligstøtte. Der bliver dermed ikke skåret i selve uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses og hjemrejseydelse, men alene i den særlige støtte og boligstøtte.

225-timers reglen

225-timers reglen berører alle, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses og hjemrejseydelse.
225- timers reglen betyder, at alle der har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år skal have haft 225 timers arbejde inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp. Det svarer til godt 6 ugers fuldtidsarbejde eller 5 til 6 timers arbejde om ugen i et helt år.
Visse grupper af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af overgangsydelse eller selvforsørgelses og hjemrejseydelse vil være undtaget fra 225-timersreglen.

Konsekvenserne ved ikke at opfylde kravet om 225 timers arbejde inden for 12 måneder:

  • For ægtepar: Hvis den ene person i et ægtepar ikke opfylder kravet om 225 timers arbejde, vil vedkommende ikke være berettiget til kontanthjælp. Hvis begge personer i ægteparret ikke opfylder kravet, bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge ægtefæller har arbejdet 225 timer, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp.
  • Ugifte personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp på voksensats vil få reduceret deres kontanthjælp med 1000 kr. pr. måned.
  • Ugifte personer, der modtager mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen med 500 kr. om måneden.
  • Ugifte personer der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse er ikke omfattet af 225-timers reglen.

Ferie

Du skal aftale ferie med jobcentret, en ferieperiode må maksimalt vare 2 uger.

Ansvarlig for siden:

EBI Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,