Ledighedsydelse

Ledighedsydelse udbetales mens du venter på et fleksjob, eller hvis du efter et fleksjob bliver ledig.

Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Der udbetales ledighedsydelse til personer, der er godkendt til et fleksjob. Dette gøres:

  • I perioden fra godkendelsen til du starter i et fleksjob
  • Hvis du bliver ledig efter et fleksjob
  • Under ferie
  • Hvis arbejdet afbrydes midlertidigt, og det ikke er din skyld

Bemærk at du optjener et forskelligt antal feriedage med ret til ledighedsydelse afhængig af, hvornår du er ansat. Det kan du læse mere om ledighedsydelse på Borger.dk under fleksjob.

Ledighedsydelsen svarer til mellem 82 og 91 procent af den højeste dagpengesats. Ydelsen kan dog højest udgøre et beløb, der svarer til, hvad du i gennemsnit har modtaget i løn eller anden indtægt de sidste tre måneder.

Er du på kontanthjælp, når du visiteres til et fleksjob, fortsætter du med at modtage kontanthjælp - ikke ledighedsydelse.

Personer, der har ret til ledighedsydelse/kontanthjælp efter visitationen, er derudover berettiget til ledighedsydelse/kontanthjælp ved ledighed efter et fleksjob. Personer, der er visiteret til fleksjob, får ret til ledighedsydelse ved ledighed efter fleksjob, når de har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Vil du vide mere, om du er berettiget til ledighedsydelse, kan du kontakte Jobcenter Gentofte.