Sygdom og Beskæftigelse

I Jobcenter Gentofte står vi klar til at hjælpe dig igennem dit sygdomsforløb, uanset om du bliver syg mens du er i arbejde, eller mens du er ledig. Her på siderne kan du læse om de muligheder, der kan hjælpe dig tilbage til et positivt arbejdsliv.

Sygemeldingen

Hvis du er i job og bliver syg, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver på første fraværsdag. Hvis du er syg mere end 30 dage, har din arbejdsgiver ret til at søge refusion hos Gentofte Kommune. Er du selvstændig erhvervsdrivende sygemelder du dig ved, senest én uge efter første sygedag, at indberette til virk.dk på blanketten som du kan finde på www.virk.dk. Som ledig skal du sygemelde dig via Jobnet og A-kasse. Uanset om du modtager sygedagpenge, eller om din arbejdsplads modtager refusion fra kommunen, er du forpligtet til at gøre en aktiv indsats for at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Her kan du læse mere om reglerne for at modtage sygedagpenge.

Det videre forløb

Når du er sygemeldt og inden otte uger fra første sygedag, indkaldes du til en samtale med en rådgiver i Jobcenter Gentofte. Formålet med samtalen er, at finde ud af hvordan du kan fastholde dit arbejde og din tilknytning til arbejdsmarkedet. En fortsat kontakt til din arbejdsplads under dit sygeforløb kan hjælpe dig til at undgå langtidssygemelding. Du kan fx fastholde kontakten ved at få tilsendt personaleblade eller nyhedsbreve under dit sygeforløb. Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på hvilke muligheder der er for at støtte en sygemeldt medarbejder. Du kan læse mere om disse muligheder på siden Fastholdelse af medarbejdere.

Raskmeldingen

Sygdom og arbejde er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, og arbejde kan i nogle tilfælde have en positiv indvirkning på sygdommen, hvis der tages de nødvendige hensyn. Du behøver ikke at vælge imellem enten at være sygemeldt eller at være raskmeldt. Du kan i stedet være delvist sygemeldt, i de perioder, hvor du ikke kan arbejde på fuldtid som følge af sygdom eller behandling. Du kan også være delvist raskmeldt, hvis du efter en sygdom kan vende tilbage til dit arbejde på nedsat tid, med mulighed for langsom optrapning. Raskmeldingen skal ske til Jobcenteret.

Brug støttemulighederne

For at sikre at du stadig har en tilknytning til arbejdsmarkedet under dit sygdomsforløb, tilbyder Jobcenter Gentofte en række støtteordninger der kan hjælpe dig gradvist tilbage til et godt arbejdsliv. Du kan læse mere om støttemulighederne på siden Støtte til at blive på arbejdsmarkedet.

Selvbetjeningsløsningen "Mit Sygefravær"

Brug selvbetjeningsløsningen ”Mit Sygefravær”.

Kontakt

For yderligere råd og vejledning er du velkommen til at kontakte Jobcenter Gentofte
Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. +45 3998 6800.

Ansvarlig for siden:

Jobcenter Gentofte
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39986800,