Mentor

Læs her om mulighederne for at få tilknyttet en mentor til oplæring og støtte til dit arbejde

Hvis du er ny i en stilling, der kræver særlig introduktion, vejledning eller oplæring, kan Jobcenter Gentofte yde tilskud til en mentor. Mentoren kan enten være en ekstern konsulent eller en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for en periode til at yde oplæring og introduktion udover arbejdspladsens normale forpligtelser for nye medarbejdere. Tilskuddet ydes til din arbejdsgiver og dækker de ekstra udgifter forbundet med den yderligere oplæring.

Mentorordningen kan også anvendes i forbindelse med en delvis raskmelding, løntilskud, virksomhedspraktik eller i forbindelse med et fleksjob.

Du kan læse mere om mentorordningen på Jobnet.

Kontakt

Jobcenter Gentofte, Maltegårdsvej 1, Charlottenlund 2920, tlf. +45 3998 6800.