Regulativ for erhvervsaffald

Det gældende regulativ for erhvervsaffald pr. 3. april 2013 indeholder reglerne for affald fra erhverv i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 2. april 2013 vedtaget et nyt regulativ for erhvervsaffald, der er trådt i kraft fra den 3. april 2013. Det nye regulativ er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald (nr. 1309 af 18. december 2012). Se regulativ for erhvervsaffald. 

Affaldsbekendtgørelse

Det vedtagne regulativ for erhvervsaffald er udarbejdet på baggrund af affaldsbekendtgørelsen af den 18. december 2012.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,