Brugerbetaling for miljøtilsyn

Gentofte Kommune skal opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser.

Derfor skal virksomhederne betale

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale efter medgået tid for kommunernes tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde.

Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest.

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøministeren. Timeprisen i 2019 er på 328,62 kr.

Opkrævning sker hvert år i november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november sidste år til 1. november i indeværende år.

Regninger for miljøgodkendelsesarbejde udsendes også i november, medmindre andet aftales med Gentofte Kommune.

Disse virksomheder er omfattet

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser gælder fx for:

 • Alle virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse
 • Autoværksteder og vognmænd
 • Maskinværksteder, møbelfabrikker m.v.
 • Benzinstationer med værksted eller vaskehal
 • Renserier
 • Tilsyn med erhvervsmæssige dyrehold

Brugerbetalingen omfatter

Betaling opkræves for, at Gentofte Kommune:

 • Forbereder tilsyn
 • Udfører tilsyn på virksomheden
 • Udarbejder tilsynsrapporter
 • Følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
 • Følger op på egenkontrol i tilslutningstilladelser mht. spildevand
 • Behandler ansøgninger om miljøgodkendelse
 • Reviderer vilkår i ældre miljøgodkendelser

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,