Kommunale erhvervslejemål

Få overblik over de erhvervslejemål, der for øjeblikket er ledige til udlejning. Lejemålene udlejes på almindelige markedsvilkår, det vil sige til markedsleje og på de almindelige markedsvilkår for udlejning.

Grundarealer på Skovshoved Havn udlejes

 

  • Grundarealet er samlet ca. 3.600 m² opdelt i arealer på 100-1.200 m²
  • Der er særskilt udbud af grundarealer, der kan anvendes til hhv. havnerelateret erhverv, isbutik, skibsproviant og fiskerestaurant
  • Grundarealerne er ubebyggede. Lejer vil være berettiget til at opføre en bygning

For flere oplysninger om vilkårene for udlejningen se nedenstående vilkår:

Vilkår for udbud af areal til havnerelateret erhverv
Vilkår for udbud af areal til isbutik
Vilkår for udbud til skibsproviant
Vilkår for udbud af areal til fiskerestaurant

Bilag:

- Erhvervsarealer indtegnet på luftfoto
- Byggefelter
- Lokalplan 340
- Foto 1: klubhuse
Foto 2: klubhuse

 

 

Ved spørgsmål kontakt:

Rasmus Bregenov-Pedersen, Gentofte Ejendomme

tlf. 3998 0000

Ansvarlig for siden: