Oplysninger på faktura

Hvilke oplysninger skal fremgå af en faktura og i hvilket format skal den sendes?

På de fakturaer som Gentofte Kommune modtager, skal følgende oplysninger fremgå: 

  • Ordre – eller rekvisitionsnummer
  • Institutionens EAN-lokationsnummer (et nummer som entydigt indetificerer pågældende enhed og fungerer, som en elektronisk adresse).
  • Personreference
  • Institutionens kontostreng

NemHandel via serviceleverandør

For leverandører, der ikke kan afsende fakturaer elektronisk, er der etableret centralt certificerede LæsInd-bureauer. I praksis foregår det ved, at leverandøren sender sine fakturaer til det valgte LæsInd-bureau (f.eks. via almindelig post). Her indscannes fakturaer og de konverteres til elektroniske fakturaer, hvorefter de fremsendes til de relevante institutioner. Som leverandør vælger du selv, hvilket LæsInd-bureau man vil anvende. 

Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 

Betaling

Med mindre anden aftale er indgået med Gentofte Kommune via en indkøbsaftale, vil betaling ske netto 30 dage i henhold til Gentofte Kommunes betalingsbetingelser.

Ifølge lovgivningen kan offentlige myndigheder udskyde betalingen til en kreditor, indtil denne har fremsendt regningen som ovenfor angivet. Som leverandør skal du derfor sikre, at alle de ønskede oplysninger kommer med på fakturaen og at denne fremsendes i elektronisk form (altså som elektronisk faktura eller via LæsInd-service). Hvis ikke, kan du forvente, at Gentofte Kommune returnerer din faktura og først behandler den mhp. betaling, når den genfremsendes og lever op til kravene.   

Elektronisk fakturering (OIOXML)

Alle offentlige myndigheder skal modtage regninger udarbejdet i det elektroniske format OIOXML. Den elektroniske faktura skal fremsendes via VANS (Value Added Network Services). VANS er et kommunikationsnetværk, der kan håndtere udveksling af data mellem to virksomheder – f.eks. Kommunen og én af vores leverandører. Ved hjælp af EAN-lokationsnummeret sørger VANS for, at regningen når frem til den rette modtager.
 
Er man som leverandør til Gentofte Kommune i tvivl om, hvorvidt virksomhedens økonomi- og faktureringssystem kan håndtere elektroniske fakturaer i OIOXML format anbefales det, at man henvender sig til sin IT-leverandør og spørger ind til Lov om offentlige betalinger, VANS og fakturaformatet OIOXML.

Ansvarlig for siden:

Betaling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983333,