Indkøb

Indkøb koordinerer køb af varer og tjenesteydelser til kommunen, og arbejder samtidig for at opnå optimale indkøbsvilkår i forhold til kvalitet, service og økonomi.

Gentofte Kommune køber hvert år varer og tjenesteydelser for omkring 1 mia. kr. I den forbindelse er der naturligvis behov for at sikre, at midlerne bruges så hensigtsmæssigt som muligt.

Kommunens indkøbspolitik formulerer det grundlag og de forventninger Gentofte Kommune har til indkøb og leverandørsamarbejde. Desuden skal politikken medvirke til at sikre leverandører lige vilkår gennem åben konkurrence, synlighed og gennemsigtighed. Kommunen skal i den forbindelse optræde som én professionel partner i forhold til indkøb og leverandørsamarbejde.

Oversigt over EU-udbud 

Nederst på siden er der link til de opgaver, som Gentofte Kommune aktuelt har i udbud.