Leverandør af madservice

Ønsker du at blive leverandør af mad til hjemmeboende, kan du læse om, hvordan du ansøger kommunen.

Gentofte Kommune har pt. en leverandør af madservice til hjemmeboende.

Hvis du ønsker at blive leverandør i Gentofte Kommune, skal du orientere dig i kommunens kvalitetsstandard, ydelsesbeskrivelse og kravene til leverandøren. Du kan finde disse dokumenter i bunden af siden.

Her finder du også et eksempel på en kontrakt samt det godkendelsesdokument som du skal gennemlæse, udfylde og indsende til:

Pleje & Sundhed, Kvalitet & Udvikling
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

På Fritvalgsdatabasen finder du også de aktuelle afregningspriser for private leverandører, se link.

Ansøgningsprocedure

Når vi har modtaget din ansøgning vurderer vi den ud fra relevante faglige, økonomiske og administrative kriterier/krav. Dernæst vil vi indkalde firmaets indehaver og en faglig repræsentant, gerne en daglig leder til en samtale om ansøgningen. Ved samtalen skal leverandøren uddybe ansøgningen, præsentere sin virksomhed og besvare spørgsmål som har til formål at belyse eventuelle uklarheder.

Ansøgningen godkendes ikke førend kommunen har modtaget al krævet dokumentation rettidigt. Når du er godkendt som leverandør vil kontrakten med kommunen løbe fra følgende datoer:

1. januar
1. april
1. juli
1. oktober

Fra disse datoer vil det fremgå af kommunens hjemmeside, at du er blevet godkendt og borgerne vil kunne vælge dig som leverandør, efter de gældende retningsliner herfor jf. krav til leverandøren.

Kommunen forventer at kunne gennemføre godkendelsesproceduren indenfor en frist på to måneder. Det vil sige, at hvis du ønsker at være godkendt fra 1. juli, så skal vi have modtaget din ansøgning inkl. korrekt dokumentation m.m. senest 1. maj. Du vil endvidere i denne periode kunne forvente at blive indkaldt til en samtale om din ansøgning.