Privatinstitutioner

Hvis du er privat leverandør og ønsker at oprette en privatinstitution i Gentofte Kommune, har vi her samlet de vigtigste oplysninger.

Lovgrundlag

På baggrund af lov af 17. maj 2005 om private leverandører af dagtilbud, som senere er indarbejdet i lov om dagtilbud, har Gentofte Kommune fastsat kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Du kan finde kriterierne og byggeprogrammet for privatinstitutioner under dokumenter længere nede på siden. I kriterierne er lovændringer efter 2005 blevet indarbejdet.

Tilskud

Har du spørgsmål vedrørende tilskud til privatinstitutioner, kontakt Bjørn Kallehauge Nielsen på tlf: 3998 4038, e-mail: bkn@gentofte.dk