Aktuelle høringer

Gør din indflydelse gældende. Gentofte Kommune vil gerne høre din mening om udviklingen af kommunen og lokalområdet.
Se alle høringer i forbindelse med lokalplaner og andre planer i kommunen.

Høringer

Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026

I henhold til EU direktiv samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelse er der en forpligtigelse til at kortlægge ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og på baggrund af denne kortlægning udarbejde en støjhandlingsplan.

Høringsfrist 

Temalokalplan for hegning

Forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning er i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2020 til og med den 3. februar 2021.

Høringsfrist  | Lokalplanforslag 423