Nye boliger på Tværbommen – Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen er i offentlig høring i perioden den 30. august til 24. oktober 2018.

Skisteforslag af den nye bygning, set fra nord ad Tværbommen (Arkitekt Torben Bækgaard)

Forslag til lokalplan 403 for boliger på Tværbommen

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Arkitekt Torben Bækgård, på vegne af ejer Claus Lillelund, med anmodning om at bygge en ny boligbebyggelse i 3 etager med 6 moderne boliger. Projektet er udformet med henblik på at opfylde alle kravene i kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Der ønskes at skabe et moderne bolighus, der i skala og arkitektur kan være i harmoni med området.
 
Der har været afholdt et indledende nabodialogmøde om projektet og på baggrund af dette, er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 403 i offentlig høring.

Borgermøde

Der afholdes offentligt møde om planforslaget tirsdag den 9. oktober kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus. 

Høringsfrist den 24. oktober 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 24. oktober 2018.

Høringssvar indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 403 for Tværbommen her.

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af planerne er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher - Telefon direkte 3998 3106.