Et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport er i offentlig høring i perioden fra den 28. oktober 2020 til og med den 23. december 2020.

Planforslagene giver mulighed for, at der Ved Ungdomsboligerne kan opføres en bygning i 5 etager med ca. 50 ungdomsboliger.
 

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 26. oktober 2020 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 409 og forslag til Kommuneplantillæg 15 samt ledsagende miljørapport i offentlig høring.

 

Se forslagene her

Se forslag til Lokalplan 409

Se forslag til Kommuneplantillæg 15.

 

Borgermøde 

Der blev afholdt borgermøde tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.00. 

På grund af de begrænsninger, der følger af Covid-19, blev mødet afviklet som et digitalt borgermøde, hvor der var mulighed for at stille skriftlige spørgsmål via en chatfunktion

Du kan gense borgermødet her

 

 

Høringsfrist den 23. december 2020

Har du bemærkninger til forslagene kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder øverst på siderne i den digitale plan. 

Se Indkomne kommentarer til forslaget.

 

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at planen kan forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er i henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) udarbejdet en miljørapport, som er i offentlig høring sammen med planforslagene. 

Se Miljørapport 

Læs om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 28. oktober 2020, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 28. oktober 2021.

Læs om Midlertidige retsvirkninger.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonna Vestergaard – Telefon direkte 39 98 31 02.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,