Dagsordener og referater

Søg dagordener og referater fra Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, opgaveudvalg samt råd og nævn.

 


Dato
Dagsordner og referater
Dato Navn Dokumenter
Opgaveudvalg - Det grønne Gentofte
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Børneudvalget
Bygnings- og Arkitekturudvalget
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Skoleudvalget
Kommunalbestyrelsen
Kultur- Unge- og Fritidsudvalget
Teknik og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Integrationsrådet
Økonomiudvalget
Opgaveudvalg - Det grønne Gentofte
Opgaveudvalg - En Times Motion Dagligt
Bygnings- og Arkitekturudvalget
Opgaveudvalg - Unges Sundhed og Trivsel
Opgaveudvalg Flere i arbejde eller uddannelse
Opgaveudvalg - FNs verdensmål i Gentofte
Kommunalbestyrelsen
Teknik og Miljøudvalget
Kultur- Unge- og Fritidsudvalget
Økonomiudvalget
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Teknik og Miljøudvalget
Skoleudvalget
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Børneudvalget
Bygnings- og Arkitekturudvalget
Kultur- Unge- og Fritidsudvalget
Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,