Årsberetning

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et regnskab. Regnskabet eller årsberetningen er en status over det forgangne år, hvor der følges op på kommunens økonomi.

Regnskabsmaterialet, kaldet ”Gentofte-Beretning”, består af 2 dele.

Hæfte 1 

Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af de væsentligste hændelser og aktiviteter fra året. Herudover gives der forklaringer på afvigelser på driftsområdet mellem oprindeligt budget og regnskab på de forskellige serviceområder i det pågældende regnskabsår.

Hæfte 2    

Denne del af Gentofte-Beretning består af regnskabsoversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng og afvigelser mellem budget, tillægsbevillinger og regnskab.

Regnskabet bliver forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvert år i juni, når revisionen har afgivet beretning og bemærkninger til regnskabet.

Gentofte Beretning 2019 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2019 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2018 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2018 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2017 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2017 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2016 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2016 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2015 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2015 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2014 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2014 - hæfte 2

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,