Budget 2016

Budgettet for 2016 (Gentofte-Plan 2016) blev endeligt vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015.

Sidste år - den 8. oktober 2014 - vedtog Kommunalbestyrelsen med et bredt flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre en toårig aftale om budgettet for 2015 og 2016. Budget for 2016 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015.

Dermed står 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer for sjette år i træk bag Gentofte Kommunes budget.

Budgettet har særligt fokus på, at skatterne holdes i ro og på at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte Sportspark og den nyindkøbte skole på Hellerupvej (CIS) samt på implementering af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet.

Fortsat robust økonomi

Den økonomiske politik skal fortsat være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin, da dette er en forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde høj service.

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2016 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift. Blandt andet ved at forfølge nye måder at løse opgaverne på blandt andet i samarbejde med andre kommuner og borgere.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2016 indgået mellem regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning. 

Gentofte-Plan 2016

Læs forslag til Gentofte-Plan 2016

Læs talhæfte til Gentofte-Plan 2016

Læs Budgetaftalen 2015 og 2016 

Ændringsforslag

Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2016 

Liberal Alliances ændringsforslag til Budget 2016.

Taler og beretning ved 2. behandling

Læs borgmester Hans Tofts tale og skriftlige beretning ved 2. behandling af budget 2016

Læs Venstres tale ved 2. behandling af budget 2016

Læs Enhedslistens tale ved 2. behandling af budget 2016

Læs Liberal Alliances tale ved 2. behandling af budget 2016

 

 

 

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,