Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 02.12.2013

Punkt  Indhold Lydfil      

0
 

 2nd behandling og ændring af styrelsesvedtægter.  Pk 0
   Konstituering
 
 
1 1 Valg af borgmester
  
 Pk 1
2 2 Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester
3 Valg af 6 medlemmer til Økonomiudvalget
4 Valg af 7 medlemmer til Byplanudvalget
5 Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget
6 Valg af 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget
7 Valg af 7 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget
8 Valg af 7 medlemmer til Socialudvalget
9 Valg af 7 medlemmer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
10 Valg af 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune
11 Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet
12 Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget
13 Udpegning af 2 medlemmer til Det Grønne Råd
14 Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter samt 1 socialt
sagkyndigt medlem og 1 suppleant til huslejenævnet
15 Indstilling af formand og valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter samt 1 socialt
sagkyndigt medlem og 1 suppleant til beboerklagenævnet
16 Valg af medlemmer til boligorganisationsbestyrelser
17 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København
18 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset i
bebyggelsen Kildeskov Park
19 Valg af 1 medlem af Brugerrådet for Jægersborg Skovdistrikt, Nord
20 Eventuelt valg af 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd
21 Valg af 5 medlemmer til Beredskabsskommisionen
22 Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnssynet
23 Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue
24 Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger
25 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes
Transmissionsselskab I/S (CTR)
26 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S
27 Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for I/S
Storkøbenhavns Modtagestation for Olie-og Kemikalieaffald (SMOKA) 
 

 Pk 2a

 Pk 2b

 Pk 2c-27 

3 28 Udpegning af repræsentanter til generalforsamling og bestyrelse for
Nordvand-selskaberne
29 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for Vores Rens-Selskaberne
30 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 4 delegerede til I/S
Vestforbrænding
Side 3 af 62
31 Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til repræsentantskabet for
Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HMN)
32 Valg af 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
33 Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget
34 Valg af 3 medlemmer til Øregard Museums bestyrelse
35 Repræsentantskabet for Fonden Wonderful Copenhagen
36 Valg af 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse
37 Valg af 1 medlem til styregruppe for Formidlingscenter Garderhøj og
udpegelse af en kommitteret til Garderhøjfondens nævn
38 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater
39 Valg af 1 medlem til Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse
40 Udpegning af medlemmer til Børne- og Ungeudvalget
41 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fællescentret
Strandlund og 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution
Strandlunds Kollektivboliger samt 2 suppleanter
42 Udpegning af medlem til bestyrelsen til Josephine Schneiders
Ungdomsboliger
43 Valg af medlem til bestyrelsen for Dohns Minde
44 Udpegning af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hjortholm
45 Valg af medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Hellerup
Krisecenter
46 Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolebestyrelsen
47 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus
48 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Aurehøj Gymnasium, Gammel Hellerup
Gymnasirum, Ordrup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF
49 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Josephinehøjs bestyrelse
50 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den selvejende institution Østerleds
bestyrelse
51 Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til den selvejende institution Østerleds
boligers bestyrelse 
 
 Pk 28-51
4 52 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Birkegårdens bestyrelse
53 Valg af 2 medlemmer til den selvejende institution Rose Mariehjemmets
bestyrelse
54 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Salems bestyrelse
55 Valg af 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution
plejehjemmet Adelaide I og den selvejende institution Adelaide II
56 Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution
Overførstergården
57 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Gentofte
Håndarbejdsværksteds bestyrelse
58 Valg af 1 medlem til den selvejende institution Holmegårdsparkens bestyrelse
59 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og
hustrus legat
60 Valg af 3 medlemmer til Legat til fordel for handicappede
61 Valg af 3 medlemmer til Seniorrådet
62 Valg af 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet
63 Valg af 2 medlemmer til Integrationsrådet
64 Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab
65 Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøder
Side 4 af 62
66 Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner
67 Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til kredsrådet
68 Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste
69 Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste
70 Valg af 2 personer til liste over medlemmer af taksationskommisionen
71 Udpegning af 1 person til liste over medlemmer til
overtaksationskommisionen
72 Indstilling af 1 medlem og 1 suppleant til Vurderingsankenævn
73 Indstilling af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Skatteankenævnet
74 Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for
Trafikselskabet MOVIA
75 Valg af valgbestyrelse m.v. i forbindelse med folketingsvalg, valg til
Europaparlamentet og valg til kommunalbestyrelsen for
kommunalbestyrelsens funktionsperiode
76 Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg
  
 Pk 52-76
   

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,