Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 03.04.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag 2018.
 
 Pk 3
4 Supplerende anlægsbevilling efter licitation til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.
 
 Pk 4
5 Anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på skoler.
 
 Pk 5
6 Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole.
 
 Pk 6
7 Genbevillinger fra 2017 til 2018
 
 Pk 7
8 Anbefalinger fra opgaveudvalget om Innovation. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk 8
9 Anbefalinger fra opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse. Aflevering fra opgaveudvalg
 
 Pk 9
10 Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet 
 
 Pk 10
11 Indstilling af tre medlemmer og 3 personlige suppleanter til Skatteankenævnet for perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2022.
 
 Pk 11
12 Indstilling af et medlem og en personlig suppleant til Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.
 
 Pk 12
13 Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet
 
 Pk 13
14 Udtalelse vedrørende varslet lockout
 
 Pk 14
15 Anvendelse af lockoutmidler i forbindelse med en eventuel strejke eller lockout fra KL
 
 Pk 15
 
 
 ..............

Ansvarlig for siden: