Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 04.12.2017 Konstituerende møde

Punkt    Indhold Lydfil 
1 -16 1   Valg af borgmester 
2   Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester    
3   Valg af 8 medlemmer til Økonomiudvalget                                 
4   Valg af 7 medlemmer til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget                  
5   Valg af 7 medlemmer til Skoleudvalget                                              
6   Valg af 7 medlemmer til Børneudvalget                                           
7   Valg af 7 medlemmer til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget               
8   Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget            
9   Valg af 7 medlemmer til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget     
10   Valg af 7 medlemmer til Bygnings- og Arkitekturudvalget          
11   Valg af 3 medlemmer til Lokalrådet for Gentofte Kommune   
12   Valg af 6 medlemmer til Bevillingsnævnet                   
13   Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget                 
14   Udpegning af 2 medlemmer til Det Grønne Råd     
15   Indstilling af formand, valg af 2 medlemmer samt 1 socialt sagkyndig til Huslejenævnet
16   Indstilling af formand, valg af 2 medlemmer samt 1 socialt sagkyndig til Beboerklagenævn
                
 Pk 1 - 16
17 - 53 17   Valg af medlemmer til boligorganisationsbestyrelser           
18   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København          
19   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for ejerforeningen Kildehuset i bebyggelsen Kildeskov Park
20   Valg af 1 medlem af Brugerråd Naturstyrelsen Hovedstaden           
21   Eventuelt valg af 1 medlem til Beredskabsforbundets Landsråd         
22   Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnssynet    
23   Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for I/S Bellevue   
24   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) 
25   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Mølleåværket A/S   
26   Udpegning af repræsentanter til generalforsamling og bestyrelse for NOVAFOSselskaberne 
27   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelserne for BIOFOS-Selskaberne   
28   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen samt 4 delegerede til I/S Vestforbrænding              
29   Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til repræsentantskabet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HMN)
30   Valg af 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø     
31   Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget  
32   Valg af 2 medlemmer til Øregaard Museums bestyrelse  
33   Valg af 1 medlem til Gentofte Musikskoles bestyrelse    
34   Valg af 1 medlem til samarbejdsforum for Formidlingscenter Garderhøj og udpegelse af en kommitteret til Garderhøjfondens nævn       
35   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Bellevue Teater         
36   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frivilligcenter Gentofte        
37   Udpegning af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børne- og Ungeudvalget    
38   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fællescentret Strandlund
og 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger samt 2 suppleanter             
39   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Josephine Schneiders Ungdomsboliger   
40   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole           
41   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hellerup Krisecenter        
42   Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Ungdomsskolen   
43   Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Gentofte Studenterkursus         
44   Valg af 1 medlem til bestyrelserne for Aurehøj Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Øregaard Gymnasium og Gentofte HF            
45   Valg af 1 medlem til den selvejende institution Josephinehøjs bestyrelse  
46   Valg af 1 medlem og 1 suppleant til den selvejende institution Østerleds bestyrelse   
47   Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til den selvejende institution Østerleds boligers bestyrelse     
48   Valg af 1 medlem til den selvejende institution Birkegårdens bestyrelse     
49   Valg af 2 medlemmer til den selvejende institution Rose Mariehjemmets bestyrelse 
50   Valg af 1 medlem til den selvejende institution Salems bestyrelse       
51   Valg af 2 medlemmer til bestyrelserne for den selvejende institution plejehjemmet Adelaide I og den selvejende institution   
52   Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Overførstergården 
53   Valg af 1 medlem til den selvejende institution Gentofte Håndarbejdsværksteds bestyrelse        
                 
 Pk 17 - 53
54 -81 54   Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus legat
55   Valg af 2 medlemmer til F.W. Frank og Hustrus Legats bestyrelse  
56   Valg af 3 medlemmer til Legat til fordel for handicappede     
57   Valg af 3 medlemmer til Seniorrådet    
58   Valg af 10 medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet  
59   Valg af 2 medlemmer til Integrationsrådet     
60   Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab    
61   Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøder  
62   Valg af 1 stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet        
63   Valg af 1 medlem til ekspropriationskommissionens kommunale liste   
64   Valg af 1 medlem til taksationskommissionens kommunale liste   
65   Valg af 2 personer til liste over medlemmer af taksationskommissionen   
66   Udpegning af 1 person til liste over medlemmer til overtaksationskommissionen 
67   Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til deltagelse i åstedsforretninger    
68   Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskabet for Trafikselskabet MOVIA       
69   Valg af valgbestyrelse m.v. til folketingsvalg, valg til Europaparlamentet og valg til kommunalbestyrelsen   
70   Indstilling af medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg 
71   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget om Innovation  
72   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse    
73   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget En ny udskoling - MIT Campus Gentofte      
74   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi  
75   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget om den Boligsociale Indsats i Gentofte Kommune   
76   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte   
77   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte  
78   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Kulturpolitik      
79   Udpegning af 15 medlemmer til opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet.
80   Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner   
81   Mødeplan for 2018 for Kommunalbestyrelsen
                 
 
 Pk 54 - 81
............... ......................................................................................................................................................................................
 
 ..........................

Ansvarlig for siden: