Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 04.12.2017_Ekst

Punkt    Indhold Lydfil 
1  Meddelelser fra formanden
 
 Pk 1
2
 
 Forslag til Gentofte-Plan 2020-2023  Pk 2
3
 
 Klage over fredning af Kildeskovshallens omgivelser  Pk 3


 
 

Ansvarlig for siden: