Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 12.12.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2017 samt justering af rådighedsbeløb.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2017.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2017.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017.
 
 Pk 5
6 Supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,44 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden.
 
 Pk 6
7 Bank-Mikkelsensens Vej, anlægsbevilling og skema A og B for botilbud og supplerende projekteringsbevilling børnehus.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til indretning af Hellerupvej 22-26.
 

 Pk 8a 

 Pk 8b

 Pk 8c
 

9 HIK opførelse af boblehal - anlægsregnskab.
 
 Pk 9
10 Godkendelse af fjernvarmetakster for 2017.
 
 Pk 10
11 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Innovation.
 
 Pk 11
12 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse.
 
 Pk 12
13 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet.
 
 Pk 13
14 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte.
 
 Pk 14
15 Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser.
 
 Pk 15
 16 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – borgerettet behandling.
 
 Pk 16
 17 Ændring af styrelsesvedtægten - uændret vederlag til formænd og næstformænd for  stående udvalg og Økonomiudvalget.
 
 Pk 17
 18 Vederlag til formænd og næstformænd for opgaveudvalg.
 
 Pk 18
 19 Anmodning om afholdelse af reception den 22. august 2017 - Piraterne, sejlklub under Kongelig Dansk Yachtclub.
 
 Pk 19
     .............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,