Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 15.12.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 264.1 og Kommuneplantillæg 8. Endelig.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Energihandlingsplan 2015.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsplanens fase 2 (Vangede/Dyssegård).
 
 Pk 4
5 Fjernvarmetarif 2015.
 
 Pk 5
6 Affaldsplan 2014-2024 til endelig vedtagelse.
 
 Pk 6
7 Gebyrblad for erhvervsaffald 2015.
 
 Pk 7
8 Godkendelse af Nordvands takster for 2015.
 
 Pk 8
9 Ny betalingsvedtægt Nordvand for 2015.
 
 Pk 9
10 Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014.
 
 Pk 10
11 Samordning af redningsberedskaber i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
 
 Pk 11
12 Sundhedspolitikken 2015.
 
 Pk 12
13 Frikommuneforsøg.
 
 Pk 13
14 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014.
 
 Pk 14

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,