Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 16.06.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til lokalplan 361 for Gentofte HF, Dahlénsstræde 5 og kommuneplantillæg 3. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Offentlig høring.
 
 Pk 4
5 Lokalplan 347 for Ermelundshusene. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling på 200.000 kr. til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet ved Gentofte Sportspark.
 
 Pk 8
9 Opsætning af altaner på Hyldegårdsvej 18-20.
 
 Pk 9
10 Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, renoveringspulje.
 
 Pk 10
11 Anlægsregnskab Gruts Alle 9-13, Hellerup.
 
 Pk 11
12 Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.
 
 Pk 12
13 Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet.
 
 Pk 13
14 Ændring af styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen som følge af skolereformen.
 

 Pk 14a

 Pk 14b
 

15 Resultatrevision 2013.
 
 Pk 15
16 Implementering af Skolereformen.
 

 Pk 16a

 Pk16b

 Pk16c 

 Pk16d

 Pk16e

 Pk16f
 

17 Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet, beslutning om kriterier og proces.
 

 Pk 17a

 Pk 17b

 Pk 17c

 Pk 17d

 Pk 17e

 Pk 17f

 Pk 17g
  

18 Etablering af fartdæmpere på Dalstrøget.
 
 Pk 18
19 Køb af vejsalt.
  
 Pk 19
     ............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,