Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 16.12.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
 1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
 2 Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplan.
 
 Pk 2a
 Pk 2b
 
 3 Lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for Nybrovej m.m. og
kommuneplantillæg 7/13. Forslag.
 
 Pk 3
 4 Projektforslag for udvidelsen af Skovshoved Havn til godkendelse.
  
 Pk 4
 5 Projektforslag for Gentofte Sportspark, fase 3 til godkendelse.
 
 Pk 5
 6 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2014.
 
 Pk 6
 7 Anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektering af udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune- fase 3 (Charlottenlund m.m.).
 
 Pk 7
 8 Gentoftegade 71 - Familiecenter.
 
 Pk 8
 9 Ansøgning om anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag på Gentoftegade 71 og Bakkegårdsskolen finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen.
 
 Pk 9
 10 Anlægsbevilling til bådebroer i Hellerup Havn.
 
 Pk 10
 11 Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen.
 
 Pk 11
 12 Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af skema A.
 
 Pk 12
 13 Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, godkendelse af skema C (byggeregnskab) for 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer.
 
 Pk 13
 14 Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2013 anlægsudgift.
 
 Pk 14
 15 Fjernvarmetarif 2014.
 
 Pk 15
 16 Lånoptagelse Egebjerg Fase 2.
 
 Pk 16
 17 Kommunegaranti for HIK lånoptagelse til to boblehalleri.
 
 Pk 17
 18 Støjhandleplan 2013. Forslag.
 
 Pk 18
 19 SMOKA - tilbagetrækning af udmeldelse.
 
 Pk 19
 20

Revideret betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S 2014 - Nordvand.

 Pk 20
 21 Frikommune - nye kopiforsøg.
 
 Pk 21
 22 Genforhandling af driftsoverenskomst med det selvejende botilbud Østerled.
 
 Pk 22
 23 Resultatrapport 2012 / 13.
 
 Pk 23
 24 Telefonisk deltagelse i udvalgsmøder.
 
 Pk 24

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,