Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 16.12.2019

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt
tekniske anlæg 2020.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord,
samt godkendelse af skema A og B.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349.
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole.
 
 Pk 10
11 Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen.
 
 Pk 11-13
12 Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1.
 
 
13 Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo
Nordisk.
 
 
14 Godkendelse af fjernvarmetakst for 2020.
 
 Pk 14
15 Takster 2020 - Novafos.
 
 Pk 15
16 Lånoptagelse til indefrysninger af stigninger i grundskyld.
 
 Pk 16-17
17 Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2019.
 
 
18 Overførsel af puljer mv. til anlæg.
   
 Pk 18
19  Anbefalinger fra opgaveudvalget Vi skaber Sammen. Aflevering fra opgaveudvalg.   Pk 19
 
 20 Udpegning af medlem til opgaveudvalget En Times Motion Dagligt.   Pk 20
 ........    .................

Ansvarlig for siden: