Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 17.06.2013

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
Pk 1
2 Kommuneplan 2013 - juni. Endelig vedtagelse.
 

Pk 2a

Pk 2b
 

3 Lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og kommuneplantillæg 21/2009 - Endelig vedtagelse.
 
Pk 3
4 Lokalplan 356 for Eksperimentariet og kommuneplantillæg 24/2009. Offentlig høring.  Pk 4
5 Lokalplan 335 for Ordrup Jagtvej 50. Endelig vedtagelse.
 
Pk 5
6 Lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23/2009. Endelig vedtagelse.
 
Pk 6
7 Lokalplan 353 for Jægersborg Alle 170A-C og 172. Endelig vedtagelse.
 
Pk 7
8 Fjernvarme - Supplerende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til gennemførelse af udbygningsplanens fase 1 (Hellerup).
 
Pk 8
9 Supplerende anlægsbevilling på 914.000 kr. til Bunker i Bernstorffsparken.
 
Pk 9
10 Opførelse af almene familieboliger på Munketorvet - skema B.
 
Pk 10
11 Godkendelse af anlægsregnskab for Munkegårdsskolen.
 

Pk 11a

Pk 11b

Pk 11c
 

12 Genforhandling af driftsoverenskomster med de selvejende tilbud.
 
Pk 12
13 Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S - Nordvand.
 
Pk 13
14 Etablering af en fælles spildevandskoncern i hovedstaden.
 
Pk 14
15 Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats.
 
Pk 15
 16 Sundhedspolitikkens handleplaner for 2013-2014.
 

Pk 16a

Pk 16b
 

 17 Revisionsberetninger og godkendelse af regnskab 2012.
 
Pk 17
 18 Godkendelse af Resultatrevision 2012.
 
Pk 18
 19 Justering af måltal til Beskæftigelsesplan 2013.
 
Pk 19

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,