Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 17.12.2012

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 350 for et område mellem Frederikkevej og Tuborg Nord og kommuneplantillæg 21/2009 - Forslag.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Lokalplan 337.1 tillæg 1 til lokalplan 337 for Vidar Skolen II og
kommuneplantillæg 22. Forslag.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af banebro over Eivindsvej i 2013.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2013.
 
 Pk 6
7 Tillægsbevilling til afværge af olieforurening på Vangedevej 80.
 

 Pk 7a

 Pk 7b

 Pk 7c
 

8 Anlægsbevilling, fortsat forsøg med trivselsskærm på Søndersøhave.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til etablering af øvested i bunker under Bernstorffsparken.
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling på 1.870.000 kr. til udvikling af nye institutionshjemmesider.
 
 Pk 10
11 Godkendelse af anlægsregnskab for Projekt IT Læring "PIL".
 
 Pk 11
12 Reduceret byggesagsgebyr ved brug af digital ansøgning (DOB).
 
 Pk 12
13 Virksomheders adgang til genbrugsstationen, tillæg til regulativ for erhvervsaffald samt gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyr 2013.
 
 Pk 13
14 Telefonisk deltagelse i udvalgsmøder.
 
 Pk 14
15 Elektronisk Arkiv.
 
 Pk 15
 16 Procedurer for godkendelse af plejefamilier - udsat.
 
 Pk 16
     

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,