Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 17.12.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 413 for ældreboliger ved Nymosehave. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til færdiggørelse af fjernvarmeudbygningen - fase 3, Gentofte, Ordrup og Charlottenlund, 2019.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2019.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling - Oprensning Vangedevej 80.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling til kunstgræsbaner på GVI.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til udskiftning af vejbelysning til LED.
 
 Pk 9
10 Ændring af samordningsaftalen for Beredskab Øst .
 
 Pk 10
11 Godkendelse af fjernvarmetakst for 2019.
 
 Pk 11
12 Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2018.
 
 Pk 12
13 Lånoptagelse til klimatilpasningsprojekter 2018.
 
 Pk 13
14 Takster 2019 - Novafos.
 
 Pk 14
15 Anbefalinger fra Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk 15
 16 Kommissorium for opgaveudvalget Tryghed for borgerne.
 
 Pk 16
 17 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget En times motion hele livet.
 
 Pk 17
 18 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Innovative transportformer for fremtidens Gentofte.
 
 Pk 18
 19 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Det grønne Gentofte.
    
 Pk 19
 20 Udpegelse til Ungdomskriminalitetsnævn.
   
 Pk 20
 21 Status på sager om mulige planprocesser i forbindelse med ønsker om byggeri.
  
 Pk 21
     ...........

Ansvarlig for siden: